[ezcol_2third]

Er zijn geen nadelige effecten van de behandeling bekend. Toch heeft het Schimmelnagel Centrum een contra indicatie ingesteld. Immers, wij zijn van mening dat uw gezondheid  altijd voorop moet staan.

Mensen die geen gebruik van de laser kunnen maken zijn:

  • patiënten met neuropathie in het algemeen (bv. door wondgenezing- of bloedsomloopstoornis, mogelijk bij diabetespatiënten).

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]CONTRE-INDICATIONS1[/ezcol_1third_end]