Het gebruik van orale medicatie, de feiten….

Als andere opties ontbreken, bijvoorbeeld bij een zeer uitgebreide of diepgelegen schimmel kan een huisarts of specialist kiezen voor orale behandeling. Echter, medici zijn zeer terughoudend. Het wordt sterk afgeraden en niet vaak of liever niet gebruikt. En dat is niet voor niets. De bijwerkingen wegen vaak niet op tegen de voordelen. Daarom wordt bijna altijd gekozen voor lokale therapie, indien deze beschikbaar is. Onderstaand vindt u meer informatie en de mogelijke bijwerkingen. Meest gebruikte middelen zijn:

Terbinafine (merknaam Lamisil)

  • Breedspectrum antimycoticum behorende tot de allylaminen.
  • Voor de meeste schimmels fungicide (schimmeldodend) maar tegen Candida albicans fungistatisch (schimmelwerend).
  • Effectiviteit tegen gisten daarom minder dan bij itraconazol.
  • Dosis eenmaal daags 1 tablet doorgaans tussen de 12 en 16 weken bij teennagels.

Mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn, maag- en darmklachten, huiduitslag waaronder netelroos, jeuk, vermoeidheid, verandering of verlies van smaak, impotentie, en leverfunctiestoornissen, verergering psoriasis.

Itraconazol (merknaam Trisporal)

  • Triazolderivaat met breedspectrum fungicide werking tegen dermatofyten, gisten en non-dermatofyten.
  • Dosering eenmaal daags 2 capsules, vaak gedurende 3 maanden of d.m.v. dosering middels “pulstherapie”.

Mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn, jeuk, misselijkheid, ontsteking van het neusslijmvlies, huiduitslag, vermoeidheid, slaperigheid, en impotentie. 

Nadeel: interacties met veel andere medicijnen.