Lasertherapie schimmelnagels

1 voet of hand
100 euro

2 voeten of 2 handen
150 euro

Genoemde prijzen zijn:

  • per behandeling, dus per keer dat men komt. Gemiddeld zijn 2 en in ernstige gevallen 3 behandelingen nodig in een frequentie van ongeveer 4 tot 6 weken.
  • inclusief het intakegesprek
  • inclusief de eerste set nabehandeling middelen
  • inclusief het dunfrezen of verwijderen van nagel(delen), u hoeft niet eerst naar uw eigen pedicure. Dit scheelt tijd maar ook kosten.
  • er komen dus geen onverwachte kosten bij, wij werken transparant

PACT® Schimmelnagel Therapie

Maximaal 3 nagels 
50 euro

Maximaal 5 nagels
75 euro

Meer dan 5 nagels moet besproken worden en is afhankelijk van uw situatie.

Genoemde prijzen zijn:

  • per behandeling, dus per keer dat men komt. Bij PACT® Schimmelnagel Therapie komt men altijd 3 keer binnen 10 dagen en na een maand nog een keer.
  • inclusief het intakegesprek
  • inclusief de eerste set nabehandeling middelen
  • inclusief het dunfrezen of verwijderen van aangetaste nagel(delen), u hoeft niet eerst naar uw eigen pedicure. Dit scheelt tijd maar ook kosten.
  • er komen dus geen onverwachte kosten bij, wij werken transparant

Laboratorium onderzoek en diagnostiek nagel en/of huid

Laboratorium onderzoek
45 euro per biopt

Kweek
45 euro per kweek

Algemeen

Het Schimmelnagel Centrum geeft u de mogelijkheid om uw nagels te laten onderzoeken op schimmelinfecties indien u twijfelt of u wel of geen schimmelinfectie in uw nagel(s) heeft. U bent vanzelfsprekend vrij om uw nagels wel of niet te laten onderzoeken.

Als u een afspraak maakt maken wij tijd voor u vrij. Bent u verhinderd? Geen probleem! Maar geef het wel even door. Indien wij uiterlijk 24 uur voor uw afspraak niets van u vernemen berekenen wij de behandeling door.

U kunt betalen per PIN of contant.